DIENST AMBULANTE
EN MOBIELE ONDERSTEUNING
voor volwassen personen
met een beperking

LinksVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be


Federatie diensten begeleid wonen: www.fdbw.be


Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor personen met een handicap: www.handicap.fgov.be


Federatie van Sociale ondernemingen : www.som.be


De sociale kaart: www.desocialekaart.be


Website vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.be


Vrijwilligerswerk Provincie Oost – Vlaanderen: www.oostvlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/index.cfm


Steunpunt Vakantieparticipatie: www.vakantieparticipatie.be


Vormingsaanbod voor personen met een beperking: www.vonx.be


Publicaties rond tegemoetkomingen en andere maatregelen voor personen met handicap: www.handicap.fgov.be/nl/hulp-nodig/publicaties