DIENST AMBULANTE
EN MOBIELE ONDERSTEUNING
voor volwassen personen
met een beperking

Visie


Wonozo Visie

WOONONDERSTEUNING

We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt met (vermoeden van) een beperking, die zich op alle levensdomeinen kan situeren. Daarnaast hebben we ook oog voor de noden en vragen van het zorgnetwerk. We werken vanuit de aanwezige krachten van de cliënt en (zorg-) netwerk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.


VOLWAARDIG BESTAAN

Respect voor de eigenheid van de persoon. Streven naar optimale levenskwaliteit en maximale zeggenschap van de cliënt.


NETWERKONTWIKKELING

Het werken met en het uitbreiden van de aanwezige krachten van het sociaal en (zorg-) netwerk.


VOLWAARDIG PARTNERSCHAP

Mantelzorgers, vrijwilligers, professionals zijn volwaardige partners in de zorg en bij de ondersteuning van de cliënt. We zoeken samen naar een optimale balans binnen deze samenwerking. We waarderen en erkennen de mantelzorger en vrijwilliger voor hun belangeloze inzet.


PARTICIPATIE

We zien personen met een beperking als volwaardige individuen die ten volle moeten kunnen ‘meedoen’ aan de samenleving. De cliënt en zijn zorgnetwerk bepalen in de eerste plaats de inhoud van hun zorg en ondersteuning.


TRANSPARANTIE

We geven duidelijke, begrijpelijke informatie op maat van de cliënt, zijn zorgnetwerk en binnen ons organisatieniveau. We streven naar open communicatie en samenwerking tussen alle partijen.


INNOVATIE

We spelen met een open kijk in op maatschappelijke tendensen en evoluties. We organiseren en ontwikkelen een vrijwilligersbeleid.


DESKUNDIGHEID

We stimuleren vorming en bijscholing. We delen kennis en ervaring (zowel onder collega’s als outreach).


visie pijl