DIENST AMBULANTE
EN MOBIELE ONDERSTEUNING
voor volwassen personen
met een beperking


Wat kan ik doen om vrijwilliger te worden?


Wanneer een persoon met een beperking alleen wil wonen, maar voor sommige zaken wat ondersteuning kan gebruiken, kan Begeleid Wonen met vrijwilliger een antwoord zijn. De vrijwilliger woont in de onmiddellijke omgeving en is bereid om regelmatig contact te hebben met de persoon met een beperking.


Wij zijn steeds op zoek naar kandidaat-vrijwilligers voor de (niet-professionele) ondersteuning van volwassen personen met een beperking.
Heb je nog vrije tijd over en wil je graag iets betekenen voor personen met een beperking, aarzel dan niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen met onze dienst. Wij geven je graag meer uitleg over onze werking: wie we zijn, wat we doen, wat we voor jou als volwassen persoon met (vermoeden van) een beperking kunnen doen...
Indien je verder interesse hebt, komen wij graag langs voor een infogesprek. (klik hier voor praktijkvoorbeeld Pieter)Je draagt reeds zorg voor een persoon met (een vermoeden) van een beperking.


Draag je als familielid, of als steunfiguur uit iemands zijn netwerk reeds zorg voor een persoon met (een vermoeden) van een beperking?


Ook dan kan je als mantelzorger of vrijwilliger vanuit onze dienst ondersteuning krijgen bij het engagement dat je reeds opneemt. Onze dienst kan je bijstaan bij deze ondersteuning. Als vrijwilliger of mantelzorger heb je recht op een vrijwilligersvergoeding, naargelang het engagement dat je opneemt in deze ondersteuning. (klik hier voor praktijkvoorbeeld Dieter)

 


WONOzo heeft oog voor de noden en vragen van het zorgnetwerk. We werken vanuit de aanwezige krachten van cliënt en zorgnetwerk. De ondersteuning door een vrijwilliger of mantelzorger staat centraal in onze werking. WONOzo zoekt naar een optimale balans binnen de samenwerking van cliënt, mantelzorger/vrijwilliger en de dienst.


Wat kan de vrijwilliger of mantelzorger mogelijks voor de cliënt doen?
Mantelzorg


De vrijwilliger of de mantelzorger helpt de cliënt door regelmatig (wekelijks) contact te hebben bijv. telefoon, thuis langs komen, … Zij zijn de eerste persoon waaraan de cliënt hulp kan vragen. De mantelzorger/vrijwilliger woont dichtbij en spreekt met de cliënt af hoe vaak ze elkaar opzoeken en waar.
Dit hangt af van de wensen van de cliënt en de vrijwilliger/mantelzorger.
Voorbeelden zie afbeelding rechts (klik voor grotere weergave)Hoe aanmelden?


Je kan je telefonisch of via contactformulier aanmelden bij onze dienst.